חדשות חב"ד

'והיו עושים שם תיקון גדול' - הנשים יעשו את הכפרות יותר מוקדם

ו' תשרי ס''ג

בעקבות הלחץ של כפרות בשנים האחרונות עקב ריבוי מספר העופות הנשחטים בערב יום כיפור וכתוצאה מזה נעשה לחץ גדול בפעולת ההכשרה מציעים הרבנים דבי"ד קראון היטס אשר הנשים והבנות והטף יעשו את ה'כפרות ביום חמישי ולא במוצאי ש"ק ושחיטת ה'כפרות' יתבצע ביום ששי באשמורת הבוקר בברכת גמר חתימה טובה.