חדשות חב"ד

מבצע תשרי בליובאויטש יוצא לדרך

ה' תשרי ס''ג

במסגרת המבצע יבחנו התמימים על קונטרס בית רבנו שבבל, דבר מלכות ש"פ שופטים ה'תשנ"א, דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב, דבר מלכות ש"פ שופטים ה'תשנ"ב, המבחן יתקיים בעז"ה ביום ה' י"ג תשרי, המבחן יכלול 20 שאלות אמריקאיות כשלאחר המבחן יתבצע הגרלה בין התמימים שקיבלו מאה אחוזים - 500 דולר, בין התמימים שעברו את ה - 95 אחוז יתבצע הגרלה על 5 זכיות של 200 דולר, אלו אשר עברו את ה - 90 אחוז - הגרלה על 10 זכיות של 100 דולר, ואחרון חביב אילו אשר עברו את ה - 80 אחוז ישתתפו בהגרלה על 20 זכיות של 50 דולר, אנו מאחלים למשתתפים הצלחה רבה.