חדשות חב"ד

גם בארץ וגם בחו"ל קונטרס אמונה ללא פשרות תופס תאוצה

ח' תשרי ס''ג

בתוך היבול המבורך של עשרות מוצרי משיח וגאולה ניתן למצוא את אותם חוברות ודפי הסברה בנושאים הבוערים העומדים כיום בראש מעיניו של כל חסיד. לאחרונה יצא לאור בהפקה מחודשת החוברת אמונה ללא פשרות הכוללת בתוכה עשרות ציטוטים ממקורות שונים ובעיקר מתוך תורות של נשיא דורנו - הרבי שליט"א מלך המשיח, החוברת ערוכה לפי פרקים ונושאים שונים ובניהם האמונה, נשיא דורנו, חיים נצחיים, מלך המשיח ועוד, המהדורה הנוכחית שהיא המהדורה החמישית במספר יוצאת לאור לאחר שכל המהדורות הקודמות אזלו, ונוספו בה עוד עשרות מקורות וציטוטים בימים האחרונים ניתן להשיג את חוברות אלו בכניסה ל - 770 ובמספר מוקדי חב"ד בארץ הקודש.

החוברת יוצאת ע"י מספר תמימים מישיבות חב"ד בארץ הקודש ונערכת תחת פיקוח הרב לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד, הרב שלמה זלמן לבקיבקר מראשי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק.

החוברת מתקבלת בתגובות חמות ביותר ע"י ציבור אנ"ש והתמימים שאף ממהרים לקנות ממנה בכמויות רבות ולהפיצה בין שאר קרוביהם וידידיהם.

מלבד הציטוטים מהמקורות השונים ניתן למצוא בחוברת גם מענות וכתבי יד קודש ותמונות ממחישות את עידודו של הרבי שליט"א מלך המשיח לקיום הוראותיו לפרסם לכל אנשי הדור ע"ד ביאת המשיח והגאולה הקרובה, וכן את עידודו הבלתי פוסק של הרבי שליט"א מלך המשיח לפירסום זהות הגואל.