חדשות חב"ד

ווידאו מיוחד יוצג לרגל יום היארצייט של הרבנית חנה

ה' תשרי ס''ג

ווידאו מיוחד יוצג ב - 770 היום בשעה 9:45 מיד לאחר תפילת מעריב לרגל יום היארצייט של הרבנית חנה בהרה"ג הרה"ח הר"ר מאיר שלמה ע"ה ז"ל שניאורסאהן אם כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בווידיאו יצפו בהתוועדות קודש ו' תשרי תשמ"ה קהל אנ"ש האורחים והתמימים מוזמנים.