חדשות חב"ד

אפשר לברך על המוגמר

כ''ח אלול ס''ב

הושלמה בניית פנמיית ישיבת תומכי תמימים המרכזית - 1414 בשעה טובה ומוצלחת, הבנין הושלם הודות לתרומותם הנדיבה של גבירים, אתמול נכתבו על הבנין באותיות זהב את השם של תומכי תמימים וכן פרטי זהוי נוספים, בימים אולו ממש עומלים ההנהלה על סיום בניית החדר אוכל בכדי לאפשר לתמימים אש"ל מלא.