חדשות חב"ד

עשרות ילדים השתתפו בכינוס ילדים שנערך השבוע

ו' תשרי ס''ג

עשרות ילדים תושבי שכונת 'כאן צווה ה' את הברכה - קראון היטס' השתתפו אתמול בכינוס ילדים שנערך ע"מ לקיים את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לומר את שנים עשר הפסוקים, 'מפי עוללים ויונקים יסדת עוז ... להשבית אויב ומתנקם' במיוחד בזמנים אלו אשר המצב בארץ הוא מצב של סכנת נפשות התכנסו הילדים לומר את שנים עשר הפסוקים ומספר פרקי תהילים, בסיום הכינוס נערכה הגרלה על עשרות פרסים.