חדשות חב"ד

התמימים מוזמנים לכינוס התמימים העולמי הכ"ף

ו' תשרי ס''ג

הכינוס יערך היום יום חמישי ו' תשרי יום הסתלקות הרבנית מרת חנה אמו של יבדלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, הכינוס יערך מיד לאחר תפילת מעריב בהשתתפות: התמימים, ראשי ישיבות, רמי"ם, משפיעים, בכינוס יוגש כיבוד קל ויוקרן ווידיאו מיוחד שהוכן במיוחד לכינוס זה, מתבקשים לדייק.