חדשות חב"ד

אמש הוקרן ב - 770 וידיאו מיוחד לרגל ו’ תשרי

ו' תשרי ס''ג

אמש הוקרן ב - 770 וידיאו משנת תשמ"ה בוידיאו ראו שיחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שיחה שנמשכה כ- 6 שעות מאות מהאורחים אנ"ש והתמימים השתתפו בצפיה בוידיאו. חלקם של הילדים גם לא נגרע, לילדים התקיימה תוכנית מיוחדת שכללה בין הייתר כנס הקהל בזאל הקטן בכינוס: הקרינו לילדים וידיאו "לראות את מלכינו", בסיום הכנס התקיימה הגרלה וחלוקת פרסיים לילדים המצטיינים.