חדשות חב"ד

שיפוצים בחדר שני שמאחורי 770

ז' תשרי ס''ג

לפני כמה חודשים נפלה ההחלטה באסיפה מיוחדת של גבאי בית משיח 770 לשפץ ולהרחיב את החדר שני שממוקם בקטע האחורי של 770. החדר שני הוא בניהולו של הרב הולצברג אשר פועל כגבאי החדר שני, הרב הולצברג כיום הוא הגבאי היחיד שדואג באמת לשפץ את 770 כמו גם השיפוצים האחרונים, צביעת העמודים, תיקון הספסלים ובנית חדשים וכדומה.