חדשות חב"ד

קבוצת הילדים של הרבי שליט"א - דער רבינ’ס קינדער

ו' תשרי ס''ג

בין אלפי האורחים שהגיעו בחודש החגים לבית משיח - 770 בולטת במיוחד קבוצת הילדים שתחת אש"ל הכנסת אורחים, הקבוצה הכוללת כמה עשרות ילדים שהגיעו בעיקר מארץ הקודש מרוכזת תחת קבוצת מדריכים - תמימים העושים לילות כימים להצלחת והנאת הקבוצה. הילדים לומדים מתוך חוברות שהוכנו עבורם ומתפללים יחד בתפילות עם הרבי שליט"א מלך המשיח.