חדשות חב"ד

התוועדות שבועית נערכה אמש באזור המזרחי של 770

ד' תשרי ס''ג

אמש נערכה ההתוועדות השבועית לכל תמימים המקושרים לרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות חיזקו התמימים איש את רעהו בכל הנוגע להוראות של הרבי שליט"א מלך המשיח הקשורים לזמן של חודש תשרי, כנהוג נגנו התמימים את כל הנגונים הקשורים לגאולה כגון 'יחי...', 'הרבי מליובאוויטש מלך המשיח...', וכו' וכו' התמימים החליטו החלטות טובות בכל הקשור לחיזוק האמונה ברבי מלך המשיח שליט"א ללא פשרות.