חדשות חב"ד

ו’ תשרי, הרבי שליט"א עולה כבעל תפילה לתפילות

ו' תשרי ס''ג

מאז ו' תשרי תשכ"ה יום הסתלקותה של הרבנית חנה ע"ה שניאורסאהן אמו של יבדלחט"א הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עולה הרבי כבעל תפילה ביום זה. הרבנית חנה סיפרה שבאחד הפרעות ברוסיה - כשהגויים הרגו ביהודים, חשו היהודים למקום מסתור והילדים הקטנים בכו. לפתע, הפסיקו כולם והיו רתוקים לילד אחד שהרגיע אותם, לגדולים סיפר סיפור, ולקטנים יותר נתן מיני מתיקה. כשחיפשה הרבנית חנה את בנה, גילתה שהוא הילד שמרגיע את כולם.