חדשות חב"ד

התוועדות לכל התמימים בוגרי רחובות והלומדים בה כיום

ו' תשרי ס''ג

אתמול התקיימה התוועדות מיוחדת לתמימים מישיבת תומכי תמימים רחובות לדורותיה עם הרב יוסף יצחק לווין משגיח ראשי בישיבה. בהתוועדות דיברו על כך שהתמימים צריכים להיות מאוחדים סביב הענין שצריך לפרסם את מה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהעולם מוכן שצריך רק לפקוח את העיניים ולראות שאנו כבר עומדים ומוכנים לגאולה כמו"כ עורר הרב לווין על כך שתמימים צריכים להוסיף בחיות בסדרים ובהתוועדויות ב - 770, התמימים יצאו מההתוועדות בשמחה וחיות מיוחדת.