חדשות חב"ד

כינוס התמימים העולמי הוקדש כולו לקבלת פני משיח

ח' תשרי ס''ג

בכינוס נאמו הרבנים: הרב יקותיאל מנחם ראפ אשר אירגן את האירוע, הרב זאב (וועלועל) קסלמן משפיע בכפר חב"ד, הרב דוד רסקין ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית, הרב לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבה המרכזית בכפר חב"ד, הרב נחמן שפירא משפיע באוהלי תורה, הרב אברהם מיזליש מחנך ותיק בבית ספר למלאכה ומשפיע ראשי במכון סמיכה בכפר חב"ד, הרב יוסף יצחק סגל משפיע בישיבת תות"ל במגדל העמק, הרב יצחק (איצ'ה) שפירנגר משפיע בישיבת תות"ל המרכזית - 770, הרב יוסף הכהן הנדל ראש ישיבת תומכי תמימים בבאר שבע, הרב חיים אשכנזי משפיע בישיבת תות"ל לוד, התמים שמואל אלכסנדר סענדר (סענדי) ווילשאנסקי לסיום הוקרן וידיאו של הרבי שליט"א מלך המשיח.