יומן משבת קודש פרשת תלדותשחרית לתפילת שחרית כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס לערך בשעה 10:00 כשמנגנים דידן נצח בהאדרת והאמונה ניגנו את הניגון הרגיל (לא הצרפתי) בא-ל אדון ניגנו את ניגון ר"ח כסלו בממקומך ניגנו את הראסטאבער למפטיר כ"ק אדמו"ר...
יומן משבת קודש פרשת תלדות
Chabad News - חדשות חבדLubavitch Network