חדשות חב"ד

כינוס השלוחים בישיבת המלך המשיח

כ''ח חשון פ''ד

כל יהודי הוא שליח לפרסם לכולם שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח.

הדברים מודגשים ביתר שאת כשמדובר בתמימים הלומדים בישיבת המלך המשיח!

לפניכם גלריית תמונות מכינוס השלוחים שהתקיים בישיבה.