חדשות חב"ד

פרסום משיח בצרפתית

א' אלול פ''ג

הרב יצחק מארקס, מפעילי גאולה ומשיח בצרפת ושליח הרבי שליט"א מלך המשיח הפיץ לקראת השבת כרזות צבעוניות בשפת המדינה אודות נבואת הרבי שליט"א מלך המשיח.