חדשות חב"ד

דוכן משיח חדש ביישוב נעלה

כ''ו חשון פ''ד

מרכז משיח ובית חב"ד בנעלה בראשות השליח הרב יוסי הכהן קליימן ממשיך לפעול ללא לאות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה ולהתגלות הרבי מלך המשיח שיח' לעולם ועד 

היום נחנך ביישוב דוכן חדש לפעילות, חדור בבשורת הגאולה.