חדשות חב"ד

הרב חיים אברביה: אין לדבר סרה על התמימים

ז' שבט פ''ד

היום התפרסמה הקלטה של הרב חיים אברביה בה הוא מעודד את הבחורים לאור המצב ב770, התמימים שמעו את הדברים בשמחה רבה.

חב״ד אפ אם מגיש את ההקלטה ואת התמלול המלא:

״תשמע צריכים לחזק ולעודד את הבחורים של קבוצה תשפ"ד.

החברה שנמצאים יום יום בחזית. כל האנשים ידעו לשלוח הקלטות ולהגיד אמירות, שצריכים להוקיע ולהוקיע ולהוקיע ולהרוג את הבחורים רחמנא לילצן. אני לא יודע איזה עוד מילים השתמשו כל מיני אנשים ושלחו כל מיני הודעות.

והותרה הרצועה והותר דמם של התמימים רחמנא ליצלן ואין אף אחד פוצה פה ומצפצף, אף אחד לא נתן עידוד וכוח וחיזוק!

והתמימים חיילי בית דוד, שנלחמים באלה אשר חרפו עקבות משיחך בגלות הנוראה יוצאים להפיץ יהדות, יוצאים להפיץ משיח בכל רחבי ניו יורק ומתמסרים ללמוד תורתינו הקדושה השכם והערב עליהם.

קמים כל בוקר מוקדם מאז המלחמה, כדי באמת ללמוד ולפעול נגד כל המחבלים והשונאים וכו׳ וכו׳!

אנשים שביום ובלילה מתמסרים ומחכים בציפייה דרוכה לראות את הרבי שליט״א מלך המשיח עובר בשביל ומעודד בידו הקדושה. עומדים בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב בכל העניינים ובכל הדברים מבלי להתפשר על שום חוט, שום שעל, שום נקודה, שום פיפס.

התמימים האלה צריכים לעודד אותם ולחזק אותם ולאמץ ידם בגיבורים ולתת להם ישר כוח ישר חילם על זה שהם זוכים להיות ב770 שנה שלמה לשקוד על התורה לפרסם את עניינו של משיח לחיות גאולה ומשיח!

עם ישראל מסתכל עליכם בשעות הקשות האל,ה עם ישראל בגלות, רגע אחד לפני הגאולה ומי שעומד בראשנו אלו התמימים חיילי בית דוד! אלה שאין להם שום טעם עם העולם, אין להם שום מפגש עם מה שהעולם מניח עם הנחותיו וקביעותיו ההזויות. 

תמימים חיילי בית דוד אלו שמתמסרים לרבי שליט״א מלך המשיח ולקיום רצונותיו והוראותיו נטו טהור על מלא, אלו התמימים.

אסור לנו ליפול בזרועות הייאוש, אסור לנו לתת לעצמנו תמימים יקרים ואהובים להיות מונחים בקונספציה של גלות. צריכים להתסכל על הגאולה, באהבת ישראל, לאהוב כל יהודי במיוחד את התמימים.

השם ישמור איזה מילים חריפות נאמרו בשבוע אחרון על הבחורים, יהיה מי שיהיה. הרבי שליט״א מלך המשיח אמר בשיחה ויחי תנש״א, זה היה בשבת כל 770 שמע את השיחה, הרבי דיבר בצורה חריפה מאוד על מי שמדבר על בבת עינו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. הרבי דיבר בחריפות נוראה על העניין הזה.

בטח שהרבי מתכוון לא רק להוא שאוכל דבר אחר בתל אביב השם ישמור כי הוא לא יודע ואותו צריך לקרב, צריך לקרב את כולם את התמימים חיילי בית דוד ולא לדבר עליהם סרה, ולא לדבר על אף יהודי סרה, כמו שדיברו השבוע!

צריך לעשות תשובה ולהתעורר איך אפשר לדבר ככה על הבנים של הרבי, היהלום שבכתר המלך, הדגל שבכניסה לארמון.

יחי המלך המשיח, הצלחה רבה ומפלוגה בכל העניינים לקבל פני משיח צדקנו הרבי שליט״א מלך המשיח בראשינו תכף ומיד ממש!״