חדשות חב"ד

רבים זכו לקבל דולר ממלך המשיח

כ''ו אב פ''ג

גם היום, כמו בכל יום ראשון, זכו לעבור המונים, אנשים נשים וטף, בחלוקת הדולרים של הרבי שליט"א מלך המשיח.