חדשות חב"ד

חב"ד רידינג משתדרג!

כ''ה חשון פ''ד

הרב גיא מלכא מנחלת הר חב"ד פועל כבר שנים רבות בקרב הצעירים בנמל תל אביב, הרידינג.

לנוכח המצב השבוע הפעילות תוגברה ביתר שאת, ובנוסף להתוועדות החסידית המתקיימת בליל שישי הקרינו גם מראות קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח.