חדשות חב"ד

התמונה הרשמית כינוס השלוחים העולמי תשפ"ד

כ''ט חשון פ''ד

שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברחבי תבל נעמדו לתמונה המסורתית ב770 בית משיח לרגל כינוס השלוחים העולמי תשפ"ד.