חדשות חב"ד

תמונת היום: תלמידי הקבוצה נעמדו לתמונה

ל' אב פ''ג

כמידי שנה לקראת סיום שנה תמימה במחיצת הרבי מלך המשיח שליט"א, נעמדו תלמידי הקבוצה לתמונה קבוצתית על רקע בית משיח 770