חדשות חב"ד

חשיפה: כל הפרטים על מנהרת ההרחבה

י''ג טבת פ''ד

בימים האחרונים מסתובבת שמועה מעורפלת על מנהרה שנחשפה תחת עזרת נשים ברחוב קינגסטון. בשורות הבאות ננסה להעמיד דברים על דיוקם ולצאת מכאן עם בקשה לציבור. בקשה שהיא גם בשורה גדולה.

*

חב"ד גודלת ב"ה בקצב מהיר ו770 כבר צר מלהכיל. בזמני השיא מצבי העומס והלחץ מגיעים לכדי מצב של פיקוח נפש ממש, והדברים ידועים ומפורסמים.

במשך השנים הורחב גודלו של 770 מספר פעמים כשההרחבה האחרונה קרתה בשנת תשל"ד (לפני חמישים שנה!!) ומאז, למרות הגידול העצום של חב"ד (פי שלוש לפחות, כן ירבו), גודלו של המקום נשאר פחות או יותר ללא שום שינוי.

בשנת תשמ"ח הציגו בפני הרבי מלך המשיח שליט"א תכנית חדשה להרחבת 770 עד לרחוב יוניון. ניתן לראות בוידאו כיצד מר דוד צ'ייס מבקש מהרבי לבוא ולהשתתף בהנחת אבן הפינה ומתאר לו את ההרחבה המתוכננת.

הרבי שליט"א מלך המשיח השתתף בעצמו באירוע והניח בשני ידיו הקדושות את אבן הפינה, אך בפועל מכל תכנית ההרחבה הגדולה התבצע רק 'השלב הקטן' של ההרחבה בשנים תשנ"ב-ד, והוא השטח שתחת עזרת נשים איסטערן פארקווי, ובזה תמה ההרחבה.

 

*

ברור לכל חסיד שרצונו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח צריך וחייב להתממש.

נצטט בזה קטע מקונטרס בית רבינו שבבבל:

". . וענין זה מודגש עוד יותר כשרואים במוחש שהולך וניתוסף ביתר שאת וביתר עוז במספר בנ"י שבאים ל"בית רבינו", "ברוב עם הדרת מלך" (כולל גם "מאן מלכי רבנן", ובפרט נשיא (מלך) הדור), ונעשה צורך והכרח להגדיל ולהרחיב עוד יותר את "בית רבינו", ועד להגדלה והרחבה שהיא באופן דפריצת גדר, "פרצת" (בגימטריא 770), כמו בנין בית חדש.

וע"פ האמור לעיל ע"ד גודל העילוי ד"בית רבינו שבבבל" – ש"נסע מקדש וישב שם", ו"הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד", ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור לירושלים – מובן גודל הזכות דכאו"א מישראל להשתתף בגופו ובממונו (וכל המרבה הרי זה משובח) בבניית "בית רבינו שבבבל", כהכנה לירידת והתגלות מקדש העתיד תיכף ומיד ממש . ."

במילים פשוטות הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיש צורך והכרח להרחיב ולהגדיל את 770,  ושבנייתו של 770 היא ההכנה לירידת והתגלות בית המקדש השלישי!

*

שנים רבות שהנושא צף ונעלם, ובמשך השנים ניסו עסקנים רבים להפעיל את כוחם כדי לממש את הרצון להרחבת 770, אך לשווא.

אחד המכשולים הטכניים הגדולים להרחבת 770 הוא השטח שתחת עזרת נשים ברחוב קינגסטון. עזרת הנשים יושבת על מסדרון רחב וארוך מלא בחול, ולצורך ההרחבה יש להשקיע זמן רב ומשאבים בפינוי כמויות החול הרבות.

בשנים האחרונות החלו בחפירות לאורך כל המסדרון לריקון החול וליצירת חלל פנוי לקראת ההרחבה.

כדי להזים שמועות שקריות באנו בזה להבהיר: החפירות מתחילתן ועד סופן קרו תוך ליווי צמוד וייעוץ של גורמי בטיחות ואנשי מקצוע. (האיזור שנחפר מסומן בירוק בתרשים המצורף). כל שטח שנחפר התמלא מיד בעמודי תמך שהחזיקו את עזרת נשים במשך כמה שנים (מצורפת תמונה). בניין 770 ובניין המשרדים לא מושפעים כלל מהחפירה שכן תוואי החפירות לא נגע כלל בשני בניינים אלו!

*

בחודשים האחרונים העבודות לחפירת המסדרון התגברו וב"ה הפרוייקט הושלם כמעט לגמרי.

בשורות אלו לא באנו רק לספק הסברים לתעלומת המנהרה אלא אנו פונים בזה לכל הממונים ללא יוצא מן הכלל:

אל תחמיצו את ההזדמנות ההיסטורית לקיים את רצונו של מלך! 

המחסום הגדול שהיה, איננו כבר! כעת הגיע הזמן לכנס את אנשי המקצוע ולהסיר בצורה הטובה והבטוחה את הקירות ולהרחיב סוף סוף את בית חיינו, בית משיח 770.

עם תום השיפוץ והסרת הקירות יהיה שטח גדול וחדש תחת עזרת נשים קינגסטון (בדומה לשטח שתחת עזרת נשים איסטערן פארקווי) לרווחת עוד מאות ואלפי מתפללים. 

כמו כן אנו מנצלים במה זו כדי לפנות לקהל אנ"ש חסידי חב"ד לתת גב ותמיכה ולהפעיל לחץ על כל הנוגעים בדבר לפעול להרחבת 770, ולא חס ושלום למלאות את החלל החדש בבטון ולסתום את הגולל על רצונו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

חסיד יקר, התבונן לרגע על המצב הביטחוני בארץ הקודש. כל בר דעת אומר לעצמו כמה חבל שכל המומחים וגורמי הביטחון לא הקשיבו לזעקותיו של הרבי ובכך היו מונעים מלכתחילה את כל הצרות.

ונשאלת השאלה מה איתנו? האם ידינו נקיות? האם אנחנו לא מונעים במשך שנים את קיום רצונו של הרבי? האם לשווא הרבי שליט"א מלך המשיח יצא לשאת שיחה ולהניח את אבן הפינה? האם הקונטרס המיוחד של "בית רבינו שבבבל" היה לריק?

הגיע הזמן להתעורר.
הגיע הזמן להרחיב את 770!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד