היום יום

שלישי י''ח אב תשפ''א
שיעור היום יום

יח מנחם אב
יום חמישי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: עכב, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: אך עולם... -216- בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל צריכה "לתפוס" עד מיצוי הנפש.