היום יום

שיעור היום יום - ראשון א' כסלו תשע''ח

א כסלו, ראש חודש
יום ראשון ה'תש"ד

שיעורים: חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: להבין מ"ש בפע"ח... -310- דז"א כו'

היו זמנים אצל ר' יקותיאל ליעפלער (מחסידיו של אדמו"ר הזקן. שהיה מתפלל שחרית מנחה וערבית בזה-אחר-זה, לא היה זמו להפסיק ביניהם.