היום יום

חמישי י''ט תמוז תשפ''ד
שיעור היום יום

יט תמוז
יום חמישי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: אך הענין... -צד- החי' וכו'.

מהנהגות אאמו"ר [הרש"ב]: כשנסע מביתו, אף שנשאר במקום אחד כמה חודשים, היה אומר בכל יום אחר התפילה תפילת הדרך - בלא שם ומלכות.