היום יום

שיעור היום יום - ראשון ה' שבט תשע''ח

ה שבט
יום שני ה'תש"ג

שיעורים: חומש: בא, שני עם פירש"י.
תהלים: כא-לד.
תניא: וזה כל... הרמ"ז שם.

על אדם להרבות באמירת אותיות התורה (לומר תהילים, לשנן משניות. - מתי והיכן שיכול, בכדי לחזק את קיום העולם, בכדי להציל את עצמו מחיבוט הקבר וכף-הקלע [=עונשים שלאחר המיתה], ולזכות לכל הגילויים הנעלים ביותר.