היום יום

חמישי י''א תשרי תשפ''ג
שיעור היום יום

יא תשרי
יום ראשון ה'תש"ד

שיעורים: חומש: ברכה, פרשה ראשונה העם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: כא. אד"ש... -266- בכל יום.

במוצאי יום הכפורים תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים קצרים - על הפסוק "מי כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" - 'אליו ולא למדותיו' : ה'פרדס' אומר: "אליו" הם האורות המתלבשים בכלים דעשר ספירות דאצילות; הרבי הבעש"ט אומר: "אליו" הוא האלוקות שבכלים דעשר ספירות דאצילות; הפירוש הפשוט הוא: "אליו" - עצמות אין סוף שבתודעה העצמית - שעל ידי אמונה פשוטה - של כל יהודי פשוט. וזהו 'קרובים אליו', ו'בכל קראנו אליו' - עצמות א"ס ועצמות הנשמה; תפילה באמונה פשוטה מחברת עצמות הנשמה עם עצמות אין-סוף, שעצמות א"ס יהיה הרופא חולים ומברך השנים.