היום יום

שבת כ''ז אייר תשפ''ב
שיעור היום יום

כז אייר, מב לעומר
יום שלישי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קכ -קלד.
תניא: וכ"כ עצמו... א"ס ב"ה.

אאמו"ר [הרש"ב] סיפר ששמע מאביו בשם ה"צמח צדק" ששמע מרבינו הזקן שהיה קורא את עצמו בשם בן להרב המגיד ובשם נכד להבעש"ט.