היום יום

ראשון כ''ג אדר תשפ''א
שיעור היום יום

כג אדר א
יום ראשון ה'תש"ג

שיעורים: חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: פרק לב. והנה... -מא- ועד קטן.

הרבנים ובעלי תורה נקראים "עיני העדה"" ו"ראשי אלפי ישראל", וכשהראש הוא בריא אזי גם הגוף בריא.

כג אדר שני
יום שלישי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: ואף שבשניהם... -100- והתפשטות.

אאמו"ר [הרש"ב] אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: על רב לזכור בכל עת ובכל רגע כי תמיד הינו על הסף שבין מזכי הרבים לבין, ח"ו, מחטיאי הרבים; על הסף שבין עומק רום לבין עומק תחת - ועל הענינים "לנגוע" בפנימיות נקודת הנפש ממש, כי בנפשו הוא.