היום יום

שישי כ' סיון תשפ''ג
שיעור היום יום

כ סיון
יום רביעי ה'תש"ג

שיעורים: חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: פרז ז. והנה... -פב- עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר [המהר"ש]: מבנה השכל והמדות של חסיד הוא לפי ערך ה'יחידות' הראשונה שלו אצל הרבי. היחידות הראשונה היא לפי ערך מהות עצמו של החסיד, לפי אופן מהות עצמו - כך הוא סדר העבודה שנותן לו הרבי.