היום יום

שני י''ד ניסן תשפ''ד
שיעור היום יום

יד ניסן
יום שני ה'תש"ג

בדיקת חמץ אחר תפלת ערבית
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהלים: עב- עו.
תניא: משא"כ...-נז- ליודעים.

בבית רבינו נוהגים שלא לעשות את הרב למורשה, אלא למכור לו את החמץ ובערב קבלן.
באפיית השמורה ערב פסח אחר חצות, היה אאמו"ר [הרש"ב] נוכח, ואומר גם- כן "הלל", והיה מפסיק - גם באמצע פרק - להורות בהנוגע להלישה, אפיה וכהאי גוונא [=וכדומה].