היום יום

ב ניסן
יום רביעי ה'תש"ג

שיעורים :
חומש : תזריע, רביעי עם פירש"י.
תהלים" י-יז.
תניא : והנה שכר... -106- קדם ה'.

הילולא של כ"ק אאמו"ר [הרש"ב] נסתלק אור ליום א. ב ניסן שנת תר"ף בראסטאב. ושם מנוחתו כבוד [=קבורתו].
מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו : ביום השני של חג הסוכות תרמ"ג, ומתחיל "כתר יתנו לך כו'". מאמר - ברבים - האחרון בהיותו בעלמא דין [=עולם הזה] : בסעודת פורים תר"ף, ומתחיל "ראשית גוים עמלק גו' קץ שם לחושך".