היום יום

חמישי כ''ד אייר תשפ''א
שיעור היום יום

כד אייר, לט לעומר
שבת ה'תש"ג

מברכים ר"ח סיון. אמירת כל התהילים בהשכמה, יום התוועדות, לשלישי עולה הבעל קורא, ומעצמו. אומרים אב הרחמים.
שיעורים: חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח.
תניא: פרק נא. והנה... בתולדתו כנ"ל.

"אם בחוקותי תלכו": 'אם' זה הוא לשון תחנונים כמרז"ל, שכוונתו - הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב"ה כביכול מתחנן לפניהם שישמרו את התורה - זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת [ענין נוסף]: אשר בחוקותי - תלכו; דנעשית הנשמה מהלך.
*****
בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהילים בתמימות.