היום יום

שני כ''א כסלו תשפ''ד
שיעור היום יום

כא כסלו
יום שני ה'תש"ג

שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

יש לשנן משניות בעל-פה כל חד לפום שיעורי' דילי' [כל אחד כפי ערכו], וכשהולך ברחוב - לחזור עליהם, בכך נזכה לקבל פני המשיח.
חסידים צריכים ללמוד חסידות: חסידים סתם - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.