תניא

פרק יב רק שהברואים... -178- מהאותיות עצמן
פרק יב רק שהברואים... -178- מהאותיות עצמןפרק יב רק שהברואים... -178- מהאותיות עצמן