תניא

רביעי י' שבט תשפ''ג
והנה רצון העליון... תמיד
והנה רצון העליון... תמידוהנה רצון העליון... תמיד