תניא

שלישי י''ח אב תשפ''א
ובזה יובן מ"ש... -218- יבינו.
ובזה יובן מובזה יובן מ