תניא

ראשון כ''ג אדר תשפ''א
פרק לז והנה… -מז- התפלה
פרק לז והנה… -מז- התפלהפרק לז והנה… -מז- התפלה