תניא

שיעור תניא - ראשון ה' שבט תשע''ח
פרק כ והנה... -כו- המלובש בהם
פרק כ והנה... -כו- המלובש בהםפרק כ והנה... -כו- המלובש בהם