תניא

שישי ט''ז אייר תשפ''ד
אך ידיעתו ית'... וכמ"ש במ"א
אך ידיעתו ית'... וכמ