תניא

פרק לח והנה ... -נ- כל חי
פרק לח והנה ... -נ- כל חיפרק לח והנה ... -נ- כל חי