תניא

חמישי כ''ד אייר תשפ''א
והנה על המשכת... -142- כנ"ל)
והנה על המשכת... -142- כנ