תניא

שני כ''א כסלו תשפ''ד
הקדמת המלקט... -ד- בעלה וגו'
הקדמת המלקט... -ד- בעלה וגו'הקדמת המלקט... -ד- בעלה וגו'