תניא

חמישי כ''ב חשון תשפ''ב
וז"ש בזוה"ק פ' ... -300- ע"ש.
וזוז