תהילים

 
שיעור תהילים - שישי ה' אייר תשע''ח
פרקים כט - לד
פרקים כט - לדפרקים כט - לדפרקים כט - לדפרקים כט - לדפרקים כט - לדפרקים כט - לדפרקים כט - לד