תהילים

שיעור תהילים - ראשון ג' אדר תשע''ח
פרקים יח - כב
פרקים יח - כבפרקים יח - כבפרקים יח - כבפרקים יח - כבפרקים יח - כבפרקים יח - כבפרקים יח - כב