לפקוח את העיניים

עובר ב"שביל" האמונה

ה' אדר ס''ו
גברת סולטנה ביטון, רעייתו של הרה"ח ר' יעקב ביטון – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לעיר סרסל שבצרפת, נוהגת לארגן מפעם לפעם קבוצות נשים מעירה לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח ל"770". בדרך כלל התאריך הנבחר הוא כ"ב שבט, יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע, אשת - ייבדל לחיים טובים - הרבי שליט"א מלך המשיח.
"היה זה בשנת תשס"ג" מספרת גב' ביטון. הבאתי קבוצת נשים מעירי ל"770" לכבוד כ"ב שבט, כשאלינו הצטרפה גם גיסתי גב' מזל-טוב בן-שבו, אישה חרדית שחונכה באמונת צדיקים (כשזו הסיבה להצטרפותה אלינו). עבורה היה זה הפעם הראשונה שמגיעה לרבי שליט"א מלך המשיח.
"הגענו ביום חמישי, כ' שבט אחרי הצהריים. אחרי התארגנות קצרה התיישבנו לשיעור ב"770" מפי אחת מנשות השכונה, שהסבירה בטוב טעם את מעלת המקום של "770" בית משיח, כשהיא מדגישה את חייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח, נשמה בגוף בריא.
"בדבריה הזכירה את שביל המעבר הנפתח בין המון האנשים הממלאים את "770" לפני ואחרי כל תפלה במנין הרבי שליט"א מלך המשיח, כשמשני הצדדים עומדים החסידים ושרים את שירת ה"יחי" לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך שירה וזמרה.
"לאחרי השיעור פנתה אלי גיסתי מרוגזת במידת מה, כשטוענת כי לא שיערה שתשמע דברים כאלו. היא שמעה כבר על אמונת החסידים כי הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים, אבל לדעתה ה"שביל" המדובר הינו הגזמה מיותרת.
"היא השמיעה דברי זלזול שאין מן הראוי לחזור עליהם, כשאני מנסה להסביר, לתרץ ולהרגיע אך ללא הועיל.
"למרות הכול, היא הגיעה איתנו ל"770" לתפלת קבלת שבת למחרת בלילה. היא התעקשה לשבת דווקא במקום הראשון ממש, מול מקומו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
"מספר דקות לפני התפלה היא ראתה איך שמכינים את עמוד התפלה לרבי שליט"א מלך המשיח, הנוהג ביום זה לעבור לפני התיבה כשליח ציבור לרגל יום השנה לרעייתו הרבנית חיה מושקא נ"ע.
"היא התחילה שוב לצחוק ולזלזל כשאני מנסה לעצור בעדה, אך ללא הועיל. כעבור דקות, נפתח שביל המעבר לרבי שליט"א מלך המשיח בשירת "יחי", כשגיסתי עברה בינתיים להביט למטה.
"התפלה כבר החלה, כשלפתע ראיתי שפני גיסתי השתנו ונהפכו ללבנים כסיד. היא המשיכה להסתכל כמוכת הלם, ואחרי רגע פנתה אליי כשעיניה מבצבצות דמעות באמרה: "אני בשוק! את לא תאמין אבל ראיתי עכשיו את הרבי שליט"א מלך המשיח!"
"הרגעתי אותה, והיא סיפרה לי שעתה ראתה את הרבי שליט"א מלך המשיח עובר ב"שביל" שנפתח עבורו כשסידורו בידו הק', הגיע עד לארון הקודש ונגע בפרוכת. אחרי זה היא כבר לא הצליחה לראות מאומה...
"כמובן שגילוי זה שינתה את כל יחסה" מסיימת גב' ביטון, "ואת הרגעים הנוספים שעברה במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח ניצלה גיסתי עד תום".