לפקוח את העיניים

"ואלו המחפשים את האמת בפרט"

ה' אדר ס''ו
"לקראת חודש תשרי תשס"ה, התעוררו אצלי קשיים שונים בהקשר לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח" מספרת גב' מרים שרעבי מצפת, "אך לאידך גם לא יכולתי לחשוב על האפשרות שאני נשארת... כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות הקודש ובקשתי ברכה שאזכה להגיע לתשרי ל"770" בית משיח יחד עם בעלי רז ושהכול יהיה בסדר. ואכן ב"ה, בסוכות כבר היינו ב"770" בניו יורק.
"אחד מרגעי השיא בתשרי, כידוע, הם ה"הקפות" בשמיני עצרת ושמחת תורה. זו הייתה אחת הסיבות העיקריות להתעקשות שלי להגיע ל"770" ולא רציתי לוותר על זה.
"ואכן בליל שמיני עצרת הגעתי לעזרת הנשים של "770". בדרך כלל עמדתי במקום קרוב יחסית לארון הקודש, אך הפעם משום מה החלטתי לעמוד מול בימת ההתוועדויות הארוכה שבצד האחורי-מערבי של בית הכנסת.
"נדרשתי לכוחות-על כדי להידחף בין הבנות עד שהגעתי לעמוד ממש בשורה הראשונה. הלחץ היה עצום אך לא ויתרתי. לידי עמדה מיכל גלוך מירושלים ולידה חברתה אתי מגוש קטיף.
עמדנו צמודות לשמשה בעדה אנו רואות את האולם הרועש ורוגש באלפי חסידים שרים ורוקדים עוד לפני תחילת ההקפות. הייתה באוויר עוצמה של שמחה וקדושה שקשה לתאר.
""מרגישים שהרבי שליט"א מלך המשיח כאן" הרהרתי בלבי. רק הוא יכול להביא להתלהבות העצומה של הנהר האנושי שסובב למטה מסביב לבימת ההקפות.
"כעת החלו להוציא את ספרי התורה מארון הקודש. אחד הרבנים קיבל את ספר התורה במעיל הלבן עם הכתר (ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו) ועלה עימו בגרם המדרגות לכיוון בימת הרבי שליט"א מלך המשיח.
"ליוויתי בעיני את ספר התורה עד לעלייתו בסמוך לבימה. הרב שהחזיק את הספר אמר את פסוקי ההקפות כשקהל האלפים שואג יחד איתו וההקפה החלה, אלא שכאן ארע משהו מדהים!
"עיניי שהתמקדו ברגע זה בבימה, קלטו לפתע את דמותו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח! מצמצתי בעיניי להבטיח שאני רואה טוב, אך התמונה לא השתנתה. הרבי שליט"א מלך המשיח עמד על הבימה במלוא הדרו, מוחא כפיים ומעודד את קהל הרוקדים!
"ההלם הראשוני נעלם כשצעקתי "מיכל, אני רואה את הרבי שליט"א מלך המשיח!". מיכל הסתכלה לכיוון הבימה ופרצה גם היא בצעקת הפתעה. כעת ידעתי שזה לא חלום.
"אינסטינקטיבית הורדנו את הראש אל החלק התחתי בחלון שאינו חסום בזכוכית כדי להבטיח שאנו רואות טוב ואכן, הרבי שליט"א מלך המשיח עדיין עמד על הבימה מעודד את הרוקדים.
"לא ידעתי את נפשי. רק צעקנו בהתרגשות. הרגשתי שהרגע המיוחל לו חיכינו שנים, רגע ההתגלות, הגיע. דמעות אושר זלגו מעיניי. לרגע הסתכלתי אל מיכל ואתי והן היו נראות המומות. אך מסביב לא הבינו מדוע אנו צורחות. המחזה נמשך כמה דקות עד אשר הרבי שליט"א מלך המשיח ירד לבין הרוקדים ונעלם...
"בהמשך, התברר שלא היינו היחידות. עוד מספר נשים (סה"כ שבע) זכו אף הן ממקומות שונים בעזרת הנשים לגילוי המיוחד.
"קשה לתאר את שעבר עלינו בימים הבאים, וגם כשחזרנו לארץ הקודש. בנות באו לשמוע שוב ושוב, שאלו שאלות. מצאתי את עצמי בלחץ לא קטן, כשבשלב מסוים אני מתלבטת האם להוריד פרופיל ולהפסיק לדבר על כך. אך לא יכולתי להתכחש למה שראיתי ובוודאי לא היה זה לחינם.
"החלטתי לשאול את הרבי שליט"א מלך המשיח, האם להמשיך ולפרסם? התשובה התקבלה באגרות הקודש כרך י"א עמ' קלד-קלה כשבמילים הבאות ראיתי תשובה ברורה: "והשי"ת יהיה עם פיהו ויצליח לעורר בהם את הנקודה הפנימית שבודאי נמצאת בתוך כל אחד ואחד מישראל ואלו המחפשים את האמת בפרט"...
(הסיפור פורסם בעלון "שיחת הגאולה" גיליון 571).