לפקוח את העיניים

"ליום הולדתה בי"ב מנחם-אב"

ה' אדר ס''ו
כל מי שעבר אי-פעם במדרחוב בן-יהודה בירושלים, בוודאי שם לב לדגל המשיח הגדול המתנופף לו ברוח בחזית בנין "מרכז משיח וגאולה", המתנהל ביד רמה ע"י שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ר' דורון אורן. המבקר במקום יגלה "זאל" (= אולם לימודים) צנוע, שם מתקיימים תפלות שלשה פעמים ביום, לימוד תורה, נגלה וחסידות, ע"י חברי ה"כולל", שיעורים מפי משפיעים אורחים וקבועים, התוועדויות מיוחדות בלילות, סעודות חגיגיות בשבת ומועד וכמובן – חב"דניקים חייכניים המציעים להניח תפילין ולכתוב מכתב לבקשת ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח.
המרכז הממוקם מול בנין המלון בה שהה אדמו"ר הקודם אדמו"ר הריי"צ בעת ביקורו המפורסם בארץ הקודש בשנת תרפ"ט, זכה להתייחסות מיוחדת מהרבי שליט"א מלך המשיח בעת התגלותו לעו"ד אפרים זיסק בניסן תשס"ג (ראה סיפור "לרב שיתמנה בקרוב" בקובץ זה), וכן במענות קודש רבים וברכות נפלאות אותם זכו לקבל מנהלי המרכז.
אך המופלא מן הכול הוא ללא ספק ביקורו המיוחד של הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז בקיץ האחרון, עליה מספר אחד ממנהלי המרכז – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח, ר' יעקב ברוכמן:
"היה זה ביום רביעי, י"ב מנחם-אב תשס"ה" מספר ר' יעקב. "כמידי בוקר, הגיעה למקום עובדת הניקיון גב' ו. (השם המלא שמור במערכת) והחלה בעבודתה כהרגלה. אני ישבתי ולמדתי בצד, ואחרי זמן מה סיימה את עבודתה ויצאה לחדר המדרגות (המרכז ממוקם בקומה השנייה של הבניין).
"לפתע חזרה גב' ו. לתוך המרכז בבהלה. "יעקב, בוא מהר! הרבי שליט"א מלך המשיח עולה עכשיו במדרגות עם עוד מישהו!"...
"חשבתי שנטרפה עליה דעתה וניסיתי להרגיעה, אך המשיכה: "הם נכנסו עכשיו, הם פה בתוך המרכז!"
"היא הייתה נסערת מאוד שלא כהרגלה. לולי הייתי עד לסיפור נוסף שאירע רק לפני חצי שנה עם בתי (ראה סיפור "דולר ברכה בבית חנה בירושלים" בקובץ זה), בטוחני שהייתי חושב אותה למשוגעת, אך ביחד עם זאת שהיא בדרך כלל אישה שקטה ומיושבת בדעתה, הבנתי שיש דברים בגו...
"למשך זמן ארוך היא ראתה את הרבי שליט"א מלך המשיח. הוא דיבר איתה על כמה נושאים, אותם שחזרה לי כשאני כותב את הכול. בין הדברים נכללו ברכות להגדלת והרחבת המקום, וכן הוראה לערוך "ברכת כוהנים" בכותל המערבי, הוראה אותה קיימנו בימים הסמוכים. כן היו דברים מופלאים (המובאים לקמן) שטרם התברר כוונתם.
"בשלב מסוים, תיארה לי את המלווה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שגם דיבר איתה. לפי תיאורה - אדם עם תרבוש וזקן שחור קצר - חשבתי שאולי זהו הרמב"ם. היא תיארה לי שהרבי שליט"א מלך המשיח עומד כרגיל כאשר הרמב"ם נראה כמרחף באוויר, והסברתי לה (לפי עניות דעתי) שזהו כנראה בהיות הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי, כאשר הרמב"ם נמצא כבר בעולם האמת...
"כעבור איזה זמן, יצאו הרבי שליט"א מלך המשיח והמלווה מהמקום, אך לקח לה הרבה זמן להירגע. היא הייתה נסערת מאוד, ממש מרוגשת מכל העניין. היה זה הפעם הראשונה בה ראתה את הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר...
"לאחר מכן המשיכה למקום עבודתה השני – מרכז "החוט המשולש" הנמצא בקירוב מקום. גם שם זכתה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח ואת המלווה, ושמעה הרבה דברים מופלאים אותם כתבה בשעת מעשה.
"כעבור יומיים, ביום שישי י"ד מנחם-אב, הגיעה שוב לעבודתה במרכז, ואז הציע מנהל המרכז ר' דורון אורן שתכתוב מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח ובו תשאל מה עליה לעשות עם הדברים שנמסרו אליה.
"היא נענתה ברצון, וכתבה את המכתב, תוך שמקבלת על עצמה לומר בכל יום את פרק התהילים של הרבי שליט"א מלך המשיח – פרק ק"ד. תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח בכרך ג' ע' שס"ט כללה ברכה ליום הולדתה בי"ב מנחם-אב – היום בו ראתה את הרבי שליט"א מלך המשיח לראשונה בחייה! ובאגרת שלפניה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי מהנכון שתאמר בכל יום את פרק התהילים של הרבי שליט"א מלך המשיח...
"ביום שני בערב, אור לח"י מנחם-אב, התקיימה התוועדות יום-הולדת לאחד מחברי ה"כולל" ר' אליהו אדרי. בהתוועדות דובר אודות המעשה הנפלא שאירע בשבוע שעבר, ובאותה שעה הגיעה גב' ו. עם הרשימות מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח אליה. ר' אליהו הכניס את הדפים לאחד מכרכי אגרות הקודש ע"מ לראות מה דעת הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא, והספר נפתח באותו מקום בו נפתח לגב' ו. לפני מספר ימים – בברכה ליום הולדתה בי"ב מנחם-אב!"
להלן הדברים שנרשמו:
צריך בנין לבנות ולהרחיב ובשורות טובות והצלחה רבה.
ברכה ליעקב לחמישה ילדים.
ברגע שיצאו מעזה, עזה תימחק, ויהיה נגע.
רעם גדול על ארץ ישראל, ובתובנה אנשים יתעוררו, כי כל אשר צדיק וטוב לו ורשע ורע לו.
יש לארגן בכותל ברכת כוהנים לביטול הגזירה.
ברכות להצלחת והרחבת המקום.
לבדוק את הספר תורה.

עד כאן נרשם במרכז משיח וגאולה ע"י ר' יעקב ברוכמן.
במרכז "החוט המשולש" נרשם:
יגער הגוער בארץ ישראל.
כדמה (לא ברור) דקדם, משנות בצורת תבוא תבואה.
כדברי הרמב"ם וכדברי שמעון בר יוחאי. החיים על פני האדמה.
שבעה נפשות חשובות בארץ ישראל ידממו ונדם קולם בארץ.
יכלה הר הבית, והר המקדש יבוא כמימי קדם.
שבע שנות בצורת.
ארה"ב תמחק.
עמלק ייפול ימליכו את מלך המלכים.
כל רופא יבוא מרפא.
כל רשפ (לא ברור) ימחק.
ותבוא תבואה על המדינה.
ארץ ישראל לעולם ועד.
כי מקום קדושתו לא נודע. והוא נמצא בארץ.
כל תהלוכה תוביל לאמת. ארץ ישראל השלמה.
יתכנסו העמלקים ותבוא צרה.
יש להציל את עם ישראל בכל מקרה הקלפים אצלך. תפתחי אגרת קודש.
יום חמישי שעה 6:00 בבוקר ללכת לכותל. להרים פתק מהרצפה יהיה רשום מה לעשות.
הרמב"ם יהיה ליד הכניסה במקום שיש ספרים ירחף מעל הכותל.
להיכנס מתחת לכותל ללכת בתוך המים לברך את המקדש.
כי הרמב"ם יבוא אתי בכל אשר אעשה ביום חמישי להיכנס למנהרת הכותל ללכת יחפה.
כי צדיק אפגוש והוא יביא ברכה.
ללבוש בגדי... (לא ברור) להתאבל שלשה ימים.
להיות שם עד שעה 12:00.
להסתובב בכותל כי צרה תבוא על ישראל.
כי אם אני אהיה בכותל לא תבוא צרה על המדינה.

כנ"ל, חלק מהדברים נאמרו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח וחלק ע"י המלווה. כן מן הראוי לציין כי ע"פ הלכה, נבואה רעה אינה חייבת להתקיים באם יש עניין של תשובה וכו'.
כן יצוין כי למחרת הגילוי (יום י"ג מנחם-אב) אכן הלכה גב' ו. לכותל המערבי ביחד עם א' מפעילות "החוט המשולש" ואפשרו להם להיכנס למנהרות על-אף שלא הזמינו תור מראש. גם שם ראתה את הרבי שליט"א מלך המשיח ואת המלווה...