ועד חיילי בית דוד

פרשת לך לך ה'תשס"ה

ז' חשון ס''ה