מלחמת השם

5=2+2

ג' חשון ס''ה

כאן המקום להזכיר עוה"פ ע"ד ביטול הגזירה האיומה שבחוק "מיהו יהודי". נעשה "יהודי"! .. גם אותו גוי יודע - מה שאותם טפשים אינם יודעים - שבשעה שגוי אינו רוצה להיות יהודי אסור לכופו להתגייר, ובודאי שאסור לרמות אותו ואת כל הדורות הבאים לאחריו, ע"י עדות התעודה שהונפקה ב"אותיות מרובעות" בשם כלל ישראל המעידה על "יהדותו", כביכול ! ואעפ"כ, לא מתביישים להכריז על "חוק" שהוא שקר גדול וגלוי לעיני כל העמים.. אין אף "פרלמנט" בעולם שיצביע 5=2+2! יתירה מזו: עצם העלאת נושא כזה לדיון - תיחשב בזיון הכי גדול ו"סטירת לחי" לכל ה"פרלמנט" !! ישנו אבל "פרלמנט" אחד היוצא מן הכלל - דוקא ה"פרלמנט" שהתכנס בירושלים עיר הקודש, סמוך לירושלים העתיקה, הוא זה שהעלה לדיון שאלה כוו, והחליט ברוב קולות על חוק שהוא היפך השכל הבריא חוק זה התקבל אמנם ע"י כאלו השייכים ל"עם חכם ונבון"...
אבל, התורה גילתה כבר שגם אצל יהודי עלולה להכנס "רוח שטות", כדרשת חז"ל עה"פ "כי תשטה

אשתו": "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות", היינו, שכל עבירה על דעת הבורא, ח"ו, באה כתוצאה מזה ש"נכנס בו רוח שטות", ועאכו"כ בענין האמור, שהוא היפך שכל הבריא אפילו אצל "מקולקלים שבאומות":
לא קיימת שום "דת" בעולם שתסכים לרשום מישהו כ"חבר" המשתייך ל"דת" זו ללא שיעשה איזה מעשה המתאים לדרישת הדת, אם זו "התזת מים"... או ענין אחר, שגם להיותו דבר שאין בו ממש - הרי זה בהתאם לדרישת דת פלונית. רק במקום אחד ויחיד, היוצא מן הכלל, קיבלו "חוק" באופן אחר:
הפקיד היושב על הגבול קיבל פקודה מ"שר" פלוני, שכאשר אדם נכנס לגבולות הארץ ומציג פיסת נייר שנאמר בה שהוא יהודי - אסור לחקור אותו היכן וכיצד קיבל "נייר" זה, מיהו כותב הנייר, מהי סמכותו וכו’, מותר לו רק לשאול האם יש בידו נייר כל שהוא בקשר לזהותו, ואם לאו - האם רצונו שירשמוהו כ"יהודי", ... לא מדובר כאן על דרישה להתנהג בהתאם ליחודו של עם ישראל מכל העמים, אשר למרות היותו "מפוזד ומפורד בין העמים", הנהגתו היא באופן ש"דתיהם שונות מכל עם"; מדובר אודות דבר הנהוג ומקובל בכל הדתות שבעולם! ... 

(משיחת פורים תשמ"ד)

גאון לא???