ברוך משה מקמל

דור דור ודורסיו

י''ד אדר ב' ס''ג

לפני ימים ספורים פרצו אלמונים את מערכת הקידוד של אתר חב"ד העולמי "קסול" והזינו את תוכנו בתכנים מפוקפקים העומדים בסתירה מוחלטת לאמונת החסידים ברבי שליט"א מלך המשיח, בשיחותיו ונבואותיו. הודאת בעל דין חשובה כמאה עדים, ועל פי הנתונים העומדים לרשותינו מנסים אותה חבורה, או שמא מעורער בודד, זה זמן רב, לחבל בתכני האתר ולמנוע בר מאלפי גולשים מרוצים.

כל ענין שבקדושה זוכה למנגדים שעצם קיומם גורם להגברת הרצון להמשיך ולהתחזק, עצם נוכחותם המדכאת מביא למשאבים חדשים ולהזדהות עצומה בקרב גולשים רדומים, ויותר מכל, להרגשה, כי הנה, אנו על דרך המלך.

חג פורים, היום בו נפל הפור, הוא הגורל, להשמיד ולאבד ביום אחד, כל זכר להפצת בשורת הגאולה וזהות הגואל באתרים חב"דיים המפיצים ברמה את נבואת המלך. לא נזקקתי לחתימתם בשולי הגליון בכדי לדעת כי מאחרי רעיון הפריצה הברוטלי "לא עומד אף גורם רשמי של חב"ד", גם גורם שאינו רשמי לא נמנה על שורות הפורצים, כיון שמעשים שכאלו אינם שייכים לחב"ד בכל דור שהוא.

כשהתחלתי לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות באתר, ניסיתי לדלות פרטים על זהותו של הפורץ. שני דברים היו ברורים לי, מדובר באדם שיש לו את כל הזמן שבעולם, ושנית, אין לו מה להפסיד יותר. הגעתי למסקנה שמדובר באסיר.

אולי צדקתי ואולי טעיתי, אך מעבר לכך שגרם לחילול ה' בפורום הרחב ביותר, הרי שגם על עבירות פליליות שונות עבר אותו פורץ בכדי להשלים את מזימתו הרעה, אם לא מדובר באסיר בהווה, אזי על כל פנים בפוטנציאל.

אתר חדשות חב"ד העולמי - קסול הוקם למטרה אחת: הפצת בשורת הגאולה וזהות הגואל, אין זה לכבודו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שאתר הפועל להפצת בשורתו, יירד לדיוטא תחתונה, להשיב מלחמה למעשים נבזים אלו, ובודאי לא בדרכים דומות.

אנו נשיב בדרך שונה לחלוטין. אנו נביא את תודעת האתר ותוכנו ליותר גולשים, בהוספת תכנים חדשים שילכדו את כל המשפחה ואת כל שכבות הציבור סביב בשורת הגאולה. אנו נפעל לעידכון מאסיבי של חדשות האתר, ולפתיחת מדורים חדשים, כל זאת, יאמר לזכותם של פורצי האתר שדחפו עודדו והמריצו אותנו להגשים חלומות ישנים.

זאת אסטרטגיית הלחימה שלנו בעמלק החסידי, זה המנסה לצנן את אמונתם הלוהטת של חסידים ברבי שליט"א מלך המשיח.

ויהי רצון, ש"יתמו חטאים ולא חוטאים" ותיכף ומיד נזכה לקיום הייעוד: "עלה הפורץ לפניהם" – בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

"יקללו המה ואתה תברך קמו ויבושו ועבדך ישמח" (תהילים ק"ט, כ"ח)