חדשות חב"ד

חג כשר ושמח!

כ' ניסן ע''ז

מערכת "פורטל חב"ד" מאחלת לכל בית ישראל בכלל ולגולשי האתר בפרט "חג שמח" שנזכה תכף ומיד לקיום הפסוק "לך אזבח זבח תודה.. בחצרות בית ה' בתוככי ירושלים בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א לעיני כל העולם כולו.
ונכריז לפניו: 
יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!