חדשות חב"ד

וועד הקהל מביע תודה

כ''ד חשון ס''ג

היום התקיימה פגישה בין נציגי וועד הקהל לבין מר מאג'ר אוונס מי שמשמש כאיש קונגרס ונציג המשטרה של קראון הייטס. נציגי וועד הקהל ר' נחום גרוס ור' חנינא שפערלין הודו לו על פועלו ועל עזרתו לתושבי השכונה במשך השנים בהם שימש כמפקד המשטרה באזור, את הפגישה סיים נעים ההליכות ר' אליהו סלעווין.