חדשות חב"ד

היום - בחירות בקראון היטס

כ''א חשון ס''ג

היום מתקיימות בחירות לבחירת הרב השלישי כחבר הבי"ד צדק פה בשכונה. כידוע שמאז שהרב מארלו איננו, בית הדין פעל בהרכב של שני רבנים הרב אזדאבא והרב האלער. היום נקראו התושבים להצביע כן או לא בשאלת בחירת הרב השלישי הרב אהרן יעקב שווי. עם פתיחת הקלפיות נראו המוני התושבים אשר מהרו לקיים את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להצביע לרבנות. ברחובות השכונה הסתובבו נראו רכבי ההסעות המיוחדים אשר הסיעו את המצביעים ל - 770 בית משיח שם עמדו הקלפיות.