חדשות חב"ד

ההכנות לקראת כינוס השלוחים בעיצומן

י''ז חשון ס''ג

בימים אלו ניתן לחוש בבית משיח את אוירת ההכנות לקראת הכינוס העולמי השנתי של שלוחי הרבי שלט"א מלך המשיח בשכונת קראון הייטש - 'כאן צווה ה' את הברכה'. הכינוס מאורגן בידי צוות מיוחד ובראשו הרב סימפסאן, מאורגן בקפדנות רבה ומותאמת תוכניה מיוחדת. פתחיחת הכינוס בשבת פרשת חיי שרה בהתוועדות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 1:30 במוצאי שבת יערך 'באנקט' יחד עם סעודת מלוה מלכה בו ידברו רבני השכונה ועוד רבנים. המשך הכינוס יהיה ביום א' בהשתתפות של השלוחים בסדנאות מיוחדות. נושא הכינוס הוא השליחות היחידה שנותרה: הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו - כפי דברי הרבי מלך המשיח שליט"א.