חדשות חב"ד

אמש התוועדו הרב שמואל פרומר והרב שלמה שמידע

י''ט תשרי ס''ג

ההתוועדות התקיימה בסוכה של ר' דוד חזן, הרב שמואל פרומר דיבר על כך שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר שרבי זה בטל לעצמות ומהות ולכן זה נהיה מציאות של 'עצמות ומהות כפי שהעמיד עצמו בגוף' (תורת מנחם חלק א'), לאחמ"כ דיבר הרב שלמה שמידע על כך שכל דבר שברא הקב"ה בעולם אפשר להשתמש בו לקדושה, הוא הביא כמה דוגמאות מ'מבצעים' בהם רואים שהעולם מוכן כגון במבצע תפילין שאנשים עומדים בתור ממש עד הדלקת נרות בערב שבת ואי אפשר לומר ליהודי סליחה אני חייב לזוז כאשר הוא רוצה להניח תפילין לסיכום: העולם מוכן...