חדשות חב"ד

כינוס מיוחד בעניני גאולה ומשיח

י''ג תשרי ס''ג

הכינוס החל בשעה 7:00 בערב וכלל בתוכו דברי חיזוק לקהל האורחים (התמימים ואנ"ש רבים שהצטרפו היום) בנושא העומד על הפרק האמונה ברבי שליט"א כמלך המשיח ובקיום הוראותיו והעיקרית שלהם פירסום בשורת הגאולה ושלימותה בפירסום זהות הגואל, בין הדוברים הרב חיים אשנכזי משפיע בישיבת תות"ל לוד והרב שלמה מאיעסקי משפיע במכון חנה, לסיום סיפר סיפר הרב דוד נחשון על תשובות ועידודים מיוחדים שקיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח על פעולותיו בהפצת בשורת הגאולה וזהות הגואל הכינוס הסתיים בשירה אדירה של יחי אדוננו שבעצם גם ליוותה את הרבי שליט"א מלך המשיח בכניסתו לתפילת ערבית (9:30).