חדשות חב"ד

שכונת המלך - קראון היטס בתכונה לקראת חג הסוכות

י''ג תשרי ס''ג

בשכונת כאן ציווה ה' את הברכה - קראון היטס אפשר כבר לראות בכל פינה את ההכנות לקראת חג הסוכות מכירות של ד' מינים קיימים בחנויות לתשמשי קדושה, בהמפיץ ברח' קארול במשאית על הפינה של רח' פרזינט ובחנות לתשמישי קדושה - מישוליבין וב - 770 ניתן כבר לראות את אנ"ש והתמימים בוחרים את האתרוג ושאר הד' מינים בכל דקדוקי ההלכה כמו"כ בחנויות כבר בונים סוכות לאכלס את הקונים.