חדשות חב"ד

מסרים ברורים בהתוועדות "שבת תשובה" ב - 770

ח' תשרי ס''ג

בהתוועדות "שבת תשובה" ב - 770, השתתפו מאות אנ"ש והתמימים ובאמונה פשוטה בהתגלות המיידית, צבאו על עמודי 770, וחיכו בקוצר רוח לשמוע באוזניים גשמיות שיחת קודש מכ"ק אד"ש מה"מ. לצד חסידים ואנשי מעשה ישבו הרב החסיד דוד שי' נחשון והרב חיים שי' אשכנזי והתוועדו כ - 5 שעות רצופות כשהמסר הינו אחיד פשוט ונהיר, הרבי חי וקיים, מקום מושבו הוא 770 בלבד, ואיש לא יחליט על מיקום אחר חרף רצונו ודעתו כפי שמובאים בשיחותיו הקדושות בשנים האחרונות. הסיפורים והעובדות נשפכו שם כמו המשקה הרב שזרם לעורקי החסידים וגרמו להתוועדות פעילה ומרגשת.