חדשות חב"ד

שיעור גאולה ומשיח נערך בבית מנחם בין מנחה למעריב

כ''ז אלול ס''ב

השיעור נערך עפ"י הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך שיעורי גאולה ומשיח (בשבת פרשת תזריע - מצורע ה'תשנ"א), ע"י הרב לוי קופצ'יק מכפר חב"ד, השיעור הוא מתוך הספר 'בשורת הגאולה', מידי יום לאחר השיעור ותפילת מעריב, נערכים ריקודים סוערים לקבלת פני משיח צדקנו הרבי שליט"א מתוך שמחה.