חדשות חב"ד

אלפי חסידי חב"ד בכינוס תחת הכותרת "לנצל ולהקהל"

כ''ו אלול ס''ב

לקראת סיומה של השנה - שנת הקהל התקיים אתמול ע"י מטה משיח שע"י אגודת חסידי חב"ד באה"ק לערוך כינוס הקהל גדול תחת הכותרת "לנצל ולהקהל" לכינוס שנערך באולמי היכל התרבות בתל-אביב הגיעו אלפי חסידים שבקשו לקיים את בקשת הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות בכינוסי אחדות בשנת הקהל.

בכינוס דברו משפיעים ורבנים מארץ הקודש. את הכינוס פתח הרב ווילשאנסקי ראש ישיבת חסידי חב"ד בצפת שדיבר במעלת כינוס הקהל, הרב מיכאל מישולובין משפיע דנחלת הר חב"ד חזר פסוק בפסוק את פירקו של הרבי שליט"א מלך המשיח יחד עם הקהל כשבסיום הכריז "יחי" ג' פעמים. מיד לאחר מכן הוזמן הרב גפני משפיע בישיבת אור תמימים בכפר חב"ד להזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח לכינוס, הקהל נעמד על רגליו במשך ההזמנה ולהכרזת הקודש "יחי".

כשאחריו מדברים הרב דוד שי' חנזין זקן רבני חב"ד באה"ק על כך שהממשלה צריכה להודות בטעות הסכמי השלום המדומה, הרב יוסף הכט רבה של העיר אילת אשר הגיע במיוחד לכינוס תוכן דבריו היה אשר רצוננו לראות את מלכנו עוד בתקופת החגים, הרב מרדכי שי' אשכנזי רבה של כפר חב"ד חברי וועד רבני חב"ד באה"ק.

הרב זמרוני שי' ציק יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה דיבר על כך שעבודתנו כעת היא לקבל את פני משיח צדקנו - הרבי שליט"א כשבתוך דבריו הזכיר את הרב יגאל שי' פיזם ראש ישיבת 'נפש חיה' בקריות לרפואה שלימה.

לאח"מ דיבר הרב פראנק שי' מעכו שחזר על שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח בענין הקהל, אחריו דיבר הרב שמואל שי' חפר מנהל סמינר בית רבקה כפר חב"ד, הרב שלום בער וולפא עורר את הקהל על ענין "וילחום מלחמות השם וינצח".

ילדי צבאות השם מרחבי הארץ הכריזו את שנים עשר הפסוקים יחד עם הכרזת יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.

לסיום התקיימה הגרלה לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח, תרומת סוכנות הנסיעות "מונה טורס".

בין לבין הנעימו את האירוע החזן הרב הרשטיק ובנו ישראל וילד הפלא דוד הרץ מרחובות.

הכינוס נחתם בהכרזת הקודש יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.