חדשות חב"ד

התוועדות יום ג’ דסליחות התקיימה בפינה המזרחית של 770

כ''ו אלול ס''ב

בהתוועדות השתתפו עשרות תמימים ואנ"ש רוב התמימים דבוגרי ישיבת חב"ד בצפת, בהתוועדות השתתף ר' שניאור שניאורסאון שהדגיש את החשיבות של כל יהודי ושהרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיהודי שמניח תפילין ברחוב הוא לא צריך הכנות מכיון שמאירה אצלו היחידה, ולכן כאשר עושים את רצונו של הרבי שליט"א אז לא משנה היכן עושים מבצעים אלא כל מקום הוא אותו דבר לאח"מ סיפר אודות כך שהלך למבצעים למנהטן ובהשגחה פרטית אחרי כמה תחנות בסאבווי נכנסו שני יהודים והניחו תפילין וגם שמעו את קול השופר, לסיום אמר שהיום מבצעים עושים בכל ענין אם זה לא מבצע תפילין אז מבצע אהבת ישראל ואם לא אז מבצע 7 מצוות, התוועדות נתרמה ע"י ר' משה רובין לעילוי נשמת אימו פסיה בת חיה