חדשות חב"ד

מחנה גאולה במונטריאל

כ''א אלול ס''ב

הסתיים מחנה יומי “גאולה” במונטריאל שכלל כ-150 ילדים וילדות במסגרות נפרדות. הקייטנה נועדה לילדים שנשארו במשך הקייץ בעיר, ולא נסעו למחנות שבהרים. מנהלי הקייטנה, הרב יוסף יצחק ווילנסקי והרב חיים ברקוביץ, מסרו ל”בית משיח”, שהשנה הונח דגש מיוחד על לימוד ענייני משיח וגאולה כולל הלכות בית המקדש. כן שמו דגש רב על חיזוק ההתקשרות של הקייטנים לרבי מלך המשיח, כולל לימוד תולדות רבותינו נשיאנו. את הקייטנה של הילדות ניהלה מרת שטערנא ברקוביץ.