חדשות חב"ד

ר’ יחזקאל פינסון ע"ה

כ''א אלול ס''ב

אתמול יום רביעי, נפטר בכפר חב"ד ר' יחזקאל פינסון ע"ה מראשוני המתישבים בכפר חב"ד הוא חלה במחלה קשה ממנה נפטר, ר' יחזקאל הינו אחיהם של ר' יהושוע פינסון ע"ה היה גבאי בבית המדרש ליבאוויטש שבליובאוויטש 770, ושל יבדלחט"א הרב ניסן שיחי' פינסון שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לתוניס. הלוויתו יצאה היום אחרי הצהרים מביתו בכפר חב"ד והוא נטמן בהר הזיתים בירושלים. ר' יחזקאל היה גומל חסדים ומאיר פנים, השאיר אחריו ששה ילדים יבדלחט"א - ר' מנחם מענדל, ר' נחום, ר' יוסף, ר' תנחום, ר' ברוך, ובת הנשואה למשפחת פויזנר אשתו תחי' מרת ויטה פינסון. ברוך דיין האמת.