חדשות חב"ד

השיפוצים בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד לקראת סיום

ה' אלול ס''ב

לאחרונה נעשו שיפוצים בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד למטרת הרחבתו, השיפוצים נעשו לאחר שהמקום היה צר מלהכיל את כמות המתפללים בו ודברים הכרחיים שהיו צריכים להעשות במקום, לאור זאת החליטו מספר מתפללים ואנ"ש מכפר חב"ד כי הגיע הזמן לשפצו ולהרחיבו, בתוכניתם של העובדים במקום לסיים את העבודות עד לחודש החגים הקרוב. כתבינו שהיה במקום מוסר כי נעשו דברים מאוד משמעותיים במקום וכי את השיפוצים תרמו משפחות רבקין אהרונוב לע"נ אביהם ועורכי הדין ציבין.