חדשות חב"ד

חלוקת התניא לחיילי גזרת חברון ולמח"ט חברון

כ''ז אב ס''ב

ביום שני כ' מנחם אב התקיימה חלוקת ספר התניא שכזכור הודפס בגבעת אבו סנינה ג'באל גואר בחברון, במסיבה השתתפו חברי הסגל הבחיר של פיקוד חברון, כן הגיע גם הרה"ח הר' לייבל זאיאנץ מברזיל אשר כיבד בנוכחותו את המעמד - כזכור הר' לייבל עושה רבות ונצורות בנושא התניא קדישה בכל רחבי העולם.

בהשגחה פרטית התקיימה בדיוק באותו מעמד טקס חילופי מפקדים כך שהרבה מאוד מפקדים היו במקום למרות לחץ האירועים הפוקים את חברון בימים אלו.

לפמלייה של ר' לייבל התלווה הרה"ח לייזר ליכשטיין מירושלים, הרה"ח ויקטור עטיה מנהל בית חב"ד, הר' יוסי נחשון מנהל הפעילות, הרה"ח שניאור ויגלר ממארגני המסיבה, הת' שניאור שניאורסון ממארגני המסיבה, הרה"ח דניאל כהן שליח חדש מבית חב"ד חברון, הת' שמוליק אזימוב, הת' משה ליכשטיין.