חדשות חב"ד

גניבה בתיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד

כ''ז אב ס''ב

בשבוע שעבר ביום ראשון נגנבו 12 מזגנים מתיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד. הגנבים החשיכו על ידי תקלה מכוונת את קטע הרחוב בו נמצא התיכון והתלמוד תורה הצמוד אליו, וכך יכלו להתעסק עם המזגנים בלי חשש שיראו אותם וכן בלי להסתכן מהתחשמלות. 12 מזגנים המהויים את כל מערכת המיזוג בתיכון נגנבו. הגניבה הגדולה התגלתה רק לאחר כמה ימים, כתבינו במקום מדווח כי המשטרה פתחה בחקירה והיא מנסה לעלות על עקבותם של הגנבים.