חדשות חב"ד

תמונת היום: קיימא סיהרא באשלמותא

ט''ו אב פ''ג

לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב